Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og avdelingen bistår klinikkene/avdelingene/enhetene med deres systematiske HMS-arbeid og med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus Arbeidsmiljøavdelingen Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Slik finner du fram

Aker sykehus hovedinngang

Foto: Oslo universitetssykehus; Katrine Lunke (fotograf)

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Dikemark sykehusbygning i sola.

Dikemark sykehus

Sykehusveien 18, Bygg 15 (Granli)

1384 Asker

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Foto: Henning Larsen Architects

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo