Arbeidsmiljøavdelingen

Arbeidsmiljøavdelingen er sykehusets HMS-kompetansesenter og bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og avdelingen bistår klinikkene/avdelingene/enhetene med deres systematiske HMS-arbeid og med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet.

På systemnivå arbeider avdelingen med HMS og farlig avfallshåndtering. På organisasjonsnivå med arbeidsmiljø, og på individnivå med arbeidsrelaterte helseplager og forebyggende yrkesvaksinering.

Leder av avdelingen HMS-leder Jill C. Jahrmann kan treffes på tlf. (230) 75915 eller på e-post jiljah@ous-hf.no

Helsesekretær Trine Røse, tlf.: 230 75880 / 230 75897 eller på Arbeidsmiljøavdelingens e-post: Arbeidsmiljøavdelingen

På grunn av koronasmitte er vaksinepoliklinikkene stengt inntil videre.  
Arbeidsmiljøavdelingen vil komme tilbake med beskjed om når de åpner igjen. Ved spørsmål kan henvendelse sendes til e-post: Bedriftssykepleie@ous-hf.no

 • Radiumhospitalet  (rom B 740): Onsdager kl. 09:00-14:30. Tlf: 22 93 40 44.
 • Aker sykehus (Bygg 6, 10. etasje): Onsdager/Torsdager kl. 08:00-14:00. Ring på forhånd mob: 913 33 407 Tlf: 22 89 44 58.
 • Rikshospitalet (D5.2052): Tirsdager kl. 8:30-11:30, 12:30-14:30. Tlf. 23 07 20 87.
 • Ullevål sykehus (Søsterhjemmet, inngang 2B, 1. etasje): Tirsdager kl. 08:30-11:00, 12:00-14:30.
 • Dikemark: Etter avtale. Tlf. 66 90 84 04.
   

Direkte kontakt til faggruppene

Trenger du hjelp eller rådgivning? Her får du direkte kontaktlinker avhengig av området du søker hjelp innenfor

 • HMS-systemer (HMS-runder, HMS-handlingsplaner, HMS-årsrapporter, Achilles)

 • HMS-avvik

 • AMU og AMU-opplæring

 • HMS-rapporteringer (tertial, årsrapporter, andre rapporter HMS)

 • HMS internrevisjoner

 • HMS-utvalg

 • e Håndboken

 • HMS-opplæring

 • Grunnkurs

 • Lederopplæring

 • HMS-avvik og analysemetodikk

 • HMS-metodikk

 • Annet på forespørsel

 Kontakt:

 • Elisabeth Vatne-Lund, tlf: 230 75914 / Mob: 469 23 158
 • Turid Aasprang Tlf: 230 75888
 • Brian Yu Tlf: 230 75912 / Mob: 452 34 155

 

 • Rådgivning og undervisning i kjemikaliesikkerhet

 • Rådgivning og håndtering av farlig avfall

 • Undervisning og veiledning i elektronisk stoffkartotek

Kontakt:

 • Nicolai Bach, tlf: 230 75885

 

 

 • Gravid og trygg i jobb – oppfølging av alle gravide i OUS

 • Rådgivning og undervisning om jordmortjenesten og graviditet i arbeidslivet

 • Temalunsjer for gravide arbeidstagere

 Kontakt:

 • Lena Joa, tlf: 230 75881
 • Ruth Enne, tlf: 230 75884

 

 

 • IA/inkluderende arbeidsliv

 • Oppfølging av sykmeldte

 • Kontakt med fastlege

 • Tilrettelegging av arbeidet

 • Samarbeid med NAV

 • Bistand i krevende enkeltsaker

 • Regelverk

 • Omplasseringssaker

 • Undervisning

  • IA, regelverk

  • oppfølging av sykmeldte

  • tilrettelegging

  • annet på forespørsel

 Kontakt:

 • Helen Hodø                                  Tlf: 230 75899
 • Elisabeth Vatne-Lund                 Tlf: 230 75914 / Mob: 469 23 158
 • Trond Bakkerud                          Tlf: 230 75916 / Mob.: 952 96 295
 • Pål Brenno                                  Tlf: 230 75922
 • Kristin M. Sulheim Gundersen   Tlf: 230 75882

 

 

 • Helsespørsmål relatert til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

 • Helseovervåking/lovpålagte helseundersøkelser

 • Yrkessykdom og yrkesskade

 • AKAN

 • Undervisning

  • turnus/nattarbeid,

  • AKAN

  • helsespørsmål relatert til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

  • annet på forespørsel

 Kontakt:

 • Trond Bakkerud, tlf.: 230 75916 / Mob.: 952 96 295
 • Pål Brenno, tlf.: 230 75922
 • Kristin M. Sulheim Gundersen, tlf.: 230 75882

 

 • Vaksinasjonspoliklinikk på de respektive lokalisasjonene

 • Stikkskadeoppfølging

 • Rådgivning og veiledning i smittevernspørsmål

 • Miljøundersøkelse etter tuberkuloseeksponering

 • Undervisning i smitteforebyggende temaer

 Kontakt:

 • Nina M. Andersson, tlf.: 23 07 58 89
 • Anne Brit Lima, tlf: 230 75919 / mob: 913 33 407
 • Reidun Schou Whitley, tlf.: 23 07 59 21

 • Belysning/lysforhold

 • Ergonomiske vurderinger/arbeidsplassvurderinger

 • Innkjøpsveiledning og veiledning rundt utarbeidelse av kravspesifikasjon

 • Demo av datahjelpemidler og lamper

 • Demo av kontor- og labstoler

 • Treningsveiledning

 • Bistand mht. ergonomi/fysisk arbeidsmiljø ved sykefravær/-oppfølging

 • Bistand mht. ergonomi/plassforhold i arealprosjekter

 • Undervisning

  • Forflytning (både inne- og utepersonell)

  • Ergonomi

Kontakt:

 • Anne Aschehoug Loftu, tlf: 23 07 58 93
 • Sigrunn Haug Simensen, tlf: 23 07 58 94
 • Arve Fonneland, tlf: 23 07 58 86
 • Gina G. Sjöström, tlf: 23 07 58 91  

 

 • Måling/vurdering av

  • Luftkvalitet (Ventilasjonsbehov, temperatur, CO2)

  • Fuktskade/råte

  • Partikulær/støv forurensning

  • Eksponering for kjemikalier/gass

  • Dagslys/utsyn

  • Plassforhold/arealkrav

  • Støy

 • Rådgivning/undervisning

  • Spesialventilasjon/prosessavsug

  • Personlig verneutstyr

  • Arbeidsmiljøkrav i arealprosjekter

  • Skreddersydde bestillingskurs

  Kontakt:

 • Kjartan Eduard, tlf: 23 07 58 95
 • Hien Berntsen, tlf: 23 07 58 87
 • Britt Grüner, tlf: 23 07 58 92

 
 • Prosessledelse/fasilitering, eksempelvis Arbeidsmiljøseminarer og oppfølging på personalmøter

 • Kultur og kulturkompetanseprogrammet

 • Oppfølging etter medarbeiderundersøkelse

 • Arbeidsrelatert veiledning/konsultasjon

 • Rådgivning og lederstøtte

 • Utviklingsprosesser og –prosjekter som organisasjonskulturutvikling, teamutvikling

 • Kartlegging av arbeidsmiljø og bistand til aktuelle tiltak

 • Konflikthåndtering

 • Psykososial støtte ved traumatiske hendelser

 • Undervisning

  • Samarbeid og kommunikasjon

  • Kultur og kulturutvikling

  • Arbeidsglede og stressmestring

  • Annet på forespørsel

  Kontakt:

 • Joy B. Fjærtoft, tlf: 230 75898
 • Helen Hodø, tlf: 230 75899  
 • Sølvi M. Nilsen, tlf: 230 75917  
 • Ida Kristensen, tlf: 230 75883

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Oslo sykehusservice
Arbeidsmiljøavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo