Seksjon for sengepost og postoperativ

Ortopedisk avdeling Aker har i hovedsak sammedagspasienter til dagkirurgi, hvor enkelte i etterkant av operasjon har planlagt innleggelse på sengepost til smertelindring og mobilisering. Ortopedisk sengepost er en femdøgnspost med enerom og eget bad for våre pasienter. Sengeposten har en dagligstue med pasientkjøkken hvor pasientene kan motta besøk av pårørende. Seksjonen ledes av Elin Strand

Seksjonen har en postoperativ hvor pasientene blir tatt imot og ivaretatt av sykepleier før og etter operasjon.

Før operasjonen blir pasientene tatt imot av sykepleier som sammen med kirurg og anestesilege forbereder og klarerer pasienten til operasjon.

Etter operasjon oppholder pasienten seg på postoperativ til overvåkning, sykepleie og behandling før hjemreise eller planlagt innleggelse.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:30 - 15:30
  • Tirsdag 08:30 - 15:30
  • Onsdag 08:30 - 15:30
  • Torsdag 08:30 - 15:30
  • Fredag 08:30 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Aker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

3.etg.

En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.