Seksjon for ortopedisk sterilsentral

Sterilsentralen har ansvar for å forsyne ortopedisk operasjon med sterile kirurgiske instrumenter og utstyr som benyttes under pasientbehandling. Ansatte ved seksjonen klargjør prosedyrevogner til ortopediske operasjoner etter prosedyrer basert på nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer. Seksjonen er ledet av Natalie Vartdal

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Aker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo