Seksjon for ortopedisk rehabilitering

Seksjonen behandler inneliggende og polikliniske pasienter med hånd- og albueskader, andre artroskopiske problemstillinger, samt traumepasienter med frakturer. Seksjonen har ergoterapeuter og fysioterapeuter som er tilknyttet fagområdet hånd- og albuerehabilitering og fysioterapeuter som er tilknyttet behandling av artroskopiske pasienter, samt traumepasienter med frakturer (eksempelvis ankelfraktur og overarmsfraktur). Vi har ergoterapeuter som i sine fagutviklingsstillinger er hovedveiledere for øvrige ergoterapeuter i somatikken ved hele Oslo universitetssykehus. Seksjonen er ledet av Silvia Elisabeth Hansbø

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Aker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.