Seksjon for kontor og pasientkoordinering

Seksjonen mottar ferdig vurderte henvisninger til utredning / behandling på avdelingens seksjoner. Pasientkoordinatorer sørger for innkallinger til utredning, operasjon, kontroller og oppfølging før og etter gjennomført kirurgi. Ansatte ved seksjonen bistår pasienter, pårørende, leger, sykepleiere og annet personell med deres forespørsler. Seksjonen er ledet av Wendy Hornum

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Aker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.