Fagkurs

Strukturert opplæring for bruk av håndprotese SIRS/STAIR

Kurset tilbyr opplæring i strukturert trening for bruk av alle typer håndproteser, fra passive protesehender til mer avanserte multifunksjonelle hender. Kurset retter seg mot deg som er ergoterapeut og jobber med barn eller voksne som har medfødt eller ervervet fravær av hånden(e).

Passert
6.
november
2023
2 dager
  1. 06. nov. 2023, 10:00 - 17:00
  2. 07. nov. 2023, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 06. nov. 2023, 10:00 - 17:00
  2. 07. nov. 2023, 09:00 - 16:00

Hvor

Sykehuset Innlandet, Jørgen Jensensvei veg 7, 2312 Ottestad

Påmelding

Frist for påmelding: 20. okt. 2023, 23:00

Kursmål

Målet med kurset er å gi inngående kunnskap om hvordan man kan trene pasienter med håndproteser, både barn og voksne, samt gi deg praktiske ferdigheter til å kunne gjennomføre treningen hjemme med egne pasienter. Du får også detaljerte manualer med beskrivelser av de to treningsmetodene SIRS og STAIR.

Skills Index Ranking Scale, SIRS - trening for barn

En metode som Liselotte Hermansson utviklet for barn som bruker proteser med passiv hånd eller myoelektrisk hånd. SIRS er basert på gradvis læring der ergoterapeuten observerer barnet og nivåbestemmer dets evne til å bruke protesen. Dagens nivå avgjør hvilket nivå treningen skal legges på for at barnet skal utvikle sin evne. SIRS-metoden har vært brukt i mer enn 30 år og er grunnlaget for utviklingen av treningsmetoden for voksne, STAIR, og for vurderingsmetoden Assessment of Capacity for Myoelectric Control, ACMC.

Stepwise Training for an Advanced and Integrated prosthetic Routine, STAIR - trening for eldre barn (fra ca. 10 år) og voksne

Allerede før ungdomsårene er det på tide for mange barn å bytte til en større protese i "voksen" størrelse. Selv om de vanligvis ikke får de mest avanserte modellene, har en standardmodell også funksjoner som barneproteser ikke har, og som de må lære seg å mestre. For eksempel proporsjonal kontroll. STAIR-metoden kan brukes til trening med hvilken som helst multifunksjonell håndprotese, og også for standard myoelektriske protesehender, kroppsdrevne proteser og passive/kosmetiske protetiske hender. Kurset inneholder både praktiske demonstrasjoner med pasient og filmeksempler. Du vil også få mulighet til å prøve behandlingsmaterialet selv.