Fagkurs

Språk i helsevesenet: Introduksjon til appen "Care to Translate"

Bli med og utforsk en ny språkressurs for helsepersonell. Care to Translate-appen er et nytt verktøy for å minske språkbarrierer i helsevesenet. Med 45 språk og spesialtilpassede ordlister kan du nå kommunisere direkte med minoritetsspråklige pasienter allerede før tolken er på plass. Oversettelsesappen vil kunne forbedre pasientkommunikasjonen og spare tid. Tilbakemeldingene fra dem som har tatt i bruk appen er utelukkende gode.

Passert
30.
januar
2024
  1. 30. jan. 2024, 14:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 30. jan. 2024, 14:00 - 15:00

Arrangør

Nasjonalt fagnettverk for dysmeli

Velkommen!

I dette foredraget vil du få innføring i bakgrunnen for appen, hva den spesifikt kan bidra med, hvordan bruke appen, opprettelse av konto, samt opplæring og oppfølging underveis.

Foredragsholder

Maja  Magnusson, Co-Founder, CEO Care to Translate

 

Målgruppe

Alle som kommuniserer med fremmedspråklige personer og som ønsker en effektiv og god måte å kommunisere på. 

 

 

Kontakt