Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Behandlingstjenesten omfatter påsying av fullstendig amputerte legemsdeler eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon. Storparten av pasientene har amputert fingre eller deler av hender eller armer.

​Behandlingstjenesten omfatter påsying av fullstendig amputerte legemsdeler eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon. Storparten av pasientene har amputert fingre eller deler av hender eller armer. Amputerte stortær, føtter eller ben uten for store kvestelser kan være aktuelle for replantasjon. Andre legemsdeler som penis, øre, nese, hake, skalp med mer kan også bli replantert med gode resultater. 

Ved alvorlige skader på flere kroppsdeler (multitraumer) må vi prioritere de livstruende skadene, og replantasjon av avkappede legemsdeler vil sjelden være aktuelt. 

Årlig gjør vi replantasjon av en eller flere legemsdeler på 40 til 60 pasienter. I tillegg mottar vi 100–200 alvorlige skader til vurdering for replantasjon, men hvor sirkulasjonen viser seg å være tilfredsstillende, eller det ikke finnes indikasjon for replantasjon.

Telefon

  • 23 07 00 00

E-post

Leder

Magne Røkkum

Postadresse
Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo ​

​Operasjonen

Replantasjonskirurgi er teknisk komplisert. Man setter knoklene sammen og syr sener og nerver. Blodårene som sys sammen, kan ha diameter mindre enn 0,5 mm og veggtykkelse på noen hundredels mm. Det benyttes luper eller mikroskop. Operasjonene er langvarige, ikke sjelden mer enn ti timer. De foregår oftest om natten og krever samarbeid av flere kompetente kirurger.

Overvåkning etter operasjonen

Etter replantasjonen er det viktig at pasienten unngår alt som kan føre til at de små blodårene trekker seg sammen og sirkulasjonen svikter. Det blir vanligvis lagt inn kontinuerlig bedøvelse av den skadde legemsdelen. Pasienten skal ha ro og varme. Den påsydde kroppsdelen blir pakket godt inn. Som regel har pasienten sengeleie. De må avstå fra røyking eller andre nikotinholdige produkter. Hver time blir sirkulasjonen i den replanterte legemsdelen observert og hudtemperaturen målt. Ca. en fjerdedel av pasientene må opereres på nytt grunnet sirkulasjonssvikt. Vanligvis oppdages det raskt, og da er resultatene ved ny operasjon gode. Den intense sirkulasjonsovervåkningen varer vanligvis i ti dager. Da er faren for sirkulasjonssvikt over, og pasienten kan skrives ut.

Videre oppfølging

Etter utskrivelsen blir det behov for kontroller med ulike mellomrom for å følge opp tilhelingen av bløtvev og ben. De fleste pasientene vil ha behov for nye operative inngrep for å fjerne innsatte stålpinner eller for ulike korreksjoner.

Opptrening

Allerede kort tid etter replantasjonen vil fysio- og ergoterapeutene starte håndterapi med øvelser og spesialtilpassede skinner. Etter en til to måneder kan man vanligvis begynne med aktive trening. Det vil bli nødvendig med gjentatte behandlingsopphold som dagpasient. For dem som kommer langveis fra, vil det kunne skje mens man bor på sykehotell. Ikke sjelden følges pasientene opp mer enn ett år. Den spesialiserte opptreningen kan være både slitsom og besværlig, men den er helt avgjørende for et godt funksjonelt resultat.

Sist oppdatert 15.09.2022