Dysmeli- og amputasjonsteamene i Oslo

På Oslo universitetssykehus er det to tverrfaglige team for dysmeli og amputasjon på arm eller ben. Dysmeli- og armamputasjonsteamet har spesialkompetanse på armdysmeli og ervervede armamputasjoner og er todelt: et team for barn og et for voksne (fra 14 år).

Bendysmeliteamet har spesialkompetanse på bendysmeli, i dette inkludert barn med ervervede amputasjoner i ben de første leveår; teamet samarbeider nært med den Nasjonale behandlingstjenesten for medfødte bendefekter i underekstremitetene hos barn.
 
​Teamene gir tilbud om kirurgiske vurderinger og inngrep, protesetilpasning, veiledning i bruk av protese og protesetrening, samt veiledning vedrørende aktivitet og deltagelse til pasienter, pårørende og lokalt hjelpeapparat. Tilbudet blir gitt til barn og voksne i et livsløpsperspektiv.

​Dysmeli- og armamputasjonsteamet 

Dysmeli- og armamputasjonsteamet har spesialkompetanse på armdysmeli og ervervede armamputasjoner og er todelt; et team for barn og et for voksne (fra 14 år). Teamet gir tilbud om kirurgiske vurderinger og inngrep, protesetilpasning, veiledning i bruk og protesetrening, samt veiledning til pasienter, pårørende og lokalt hjelpeapparat vedrørende aktivitet og deltagelse. Tilbudet gis til barn og voksne i et livsløpsperspektiv.

Dysmeli- og armamputasjonsteamet består av

 • håndkirurg
 • ergoterapeut
 • ortopediingeniør
 • sosialkonsulent ved behov

Bendysmeliteamet​​

Bendysmeliteamet har spesialkompetanse på bendysmeli, i dette inkludert barn med ervervede amputasjoner i ben de første leveår. Teamet har kompetanse på kirurgiske vurderinger og inngrep, protesetilpasning og veiledning i bruk av protesen, samt gir veiledning til pasienter, pårørende og lokalt hjelpeapparat vedrørende aktivitet og deltagelse.

Teamet samarbeider nært med Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremitetene hos barn og tilbyr tverrfaglig oppfølging av barn med dysmeli gjennom hele oppveksten.

Bendysmeliteamet består av

 • barneortoped
 • fysioterapeut
 • ortopediingeniør
 • sosialkonsulent ved behov

​Kontaktinformasjon for begge dysmeliteamene

Telefon til Ergoterapiavdelingen: 23 07 22 81.

 • Alle barn og voksne med dysmeli eller ervervet amputasjon kan henvises til Dysmeli- og armamputasjonsteamet eller Bendysmeliteamet (kun barn).
 • Dysmeligruppen vil også kunne tilses sammen med genetiker og radiolog i forbindelse med ben- eller armdysmeliklinikker.

 • Diagnostikk og utredning/utelukkelse av andre misdannelser og sykdommer.
 • Kirurgiske vurderinger, inngrep og oppfølging.
 • Tverrfaglig vurdering av behovet for kompenserende tiltak (for eksempel protese, andre tilpasninger eller hjelpemidler).

 • Informasjon om diagnose og muligheter.
 • Tverrfaglig vurdering og oppfølging, individuelt eller i gruppe. Samtale om ønsker og behov.
 • Kartlegging av funksjon i dagliglivets aktiviteter med eller uten protese.
 • Vurdering for kirurgiske inngrep av håndkirurg/ barneortoped.
 • Tilpasning av protese/grepshjelpemidler. Direkte kontakt med Sophies Minde Ortopedi AS for vedlikehold/reparasjoner av proteser og hjelpemidler.
 • Treningsopphold i 1–3 dager. Opplæring og trening i bruk av ortopediske hjelpemidler gjennom tilrettelagte aktiviteter.
 • Samler personer med dysmeli som vil ha glede av å trene sammen eller utveksle erfaringer.
 • Henvisning til lokalt hjelpeapparatet ved behov.
 • Veiledning av fagpersoner i lokalt hjelpeapparat i forbindelse med bruk av protese både på telefon, informasjonsfolder og ved at fagpersoner kommer til Rikshospitalet sammen med pasienten.
 • Bidra til Individuell plan ved behov for koordinering av tjenester.
 • Informasjon om dysmeli på TRS – kompetansesenter for sjeldne diagnoser (sunnaas.no)​.
 • Informasjon om Norsk Dysmeliforening.
 • Informasjon om andre dysmeliteam.
Sist oppdatert 14.06.2023