Undervisningsfilmer om anfall

Helsepersonell, lærere og barnehagepersonell kan bruke anfallsfilmene i undervisning og veiledning. De kan også være nyttig for deg som har epilepsi eller er pårørende til noen med epilepsi.

Stillbilde fra undervisningsfilm om epilepsianfall

Foto: Epilepsiforbundet

Fra filmen om generalisert atonisk anfall hos barn

​Kort om ​epilepsi

 

Fokale a​​​nfall

Tre eksempler på fokale anfall med bevart bevissthet

 

​Epilepsi, fokalt anfall med redusert bevissthet

 

Epilepsi, fokalt anfall med redusert bevissthet hos barn

 

Epilepsi, nattlig fokalt anfall med redusert bevissthet hos barn

 

Generaliserte anfall

Generalisert anfall – myoklonier

 

Generaliserte tonisk-klonisk anfall (GTK-anfall), voksne

 

Generaliserte tonisk-klonisk anfall (GTK-anfall), barn

 

Generalisert tonisk anfall, voksen

 

Generalisert anfall, rullestol

 

Generalisert atonisk anfall, barn

 

Generalisert absensese anfall, barn

 

Avslutning – med andre situasjoner som kan ligne på epilepsi

Se alle filmene via kanalen til Norsk Epilepsiforbund på YouTube

Undervisningsfilmer om epilepsi på youtube.com.

Sist oppdatert 19.02.2024