SSE søker deltagere til forskningsprosjekt

Kan et implantat med EEG-elektrode gi bedre anfallsoversikt?

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) er i gang med et spennende prosjekt hvor vi undersøker om et lite implantat med en EEG-elektrode som opereres inn rett under huden like bak øret, kan registrere anfall. Prosjektet er et samarbeid mellom SSE, nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Epilepsihospitalet Filadelfia i Danmark.

Margrete Halvorsen Bø, overlege SSE, OUS. Artikkelen er også publisert i Epilepsinytt nr 1/24
Publisert 06.03.2024
Sist oppdatert 11.03.2024
En kvinne setter på EEG-opptakeren

Foto: UNEEG

De som deltar vil få operert en tynn elektrode under huden ved øret. Dette er en EEG-elektrode som registrerer elektriske hjernesignaler og slik fanger opp epileptiske anfall. Her ses mottakeren som limes på huden bak øret over ekektroden.

EEG måler hjernens elektriske aktivitet, og kan vise karakteristiske forandringer ved epilepsi. Til vanlig gjennomføres EEG ved å feste små, runde elektroder til hodebunnen. 

Svært vanlig med under-rapportering

Målet med studien er blant annet å se på om dette implantatet med EEG-elektrode gir en bedre anfallsoversikt over tid. Når vi vurderer effekt av behandling, ser vi på endring i anfallstyper og hyppighet av anfall. Til vanlig innhenter vi informasjon om anfallssituasjon fra pasientenes egen rapportering, hvor føring av anfallskalendere er et viktig hjelpemiddel. Forskning viser imidlertid at det er en manglende rapportering av anfall fra en god del pasienter. I gjennomsnitt rapporterer pasienten mindre enn 50 prosent av sine anfall. Under-rapportering er mest vanlig for anfall med redusert bevissthet og anfall som oppstår på natten. 

Krav til deltagerne

For å delta i studien, må du:

  • være over 18 år
  • ha en fokal epilepsitype
  • ha anfall minst én gang i uken
  • IKKE ha PNES-anfall i tillegg til epilepsien

De som deltar, vil få operert inn en tynn elektrode under huden ved øret. Dette er en EEG-elektrode som registrerer elektriske hjernesignaler og slik fanger opp epileptiske anfall. Elektroden kan ligge inne over flere måneder. I vår studie vil deltagerne minimum ha denne innsatt i tre måneder. En mottaker limes på huden bak øret over elektroden, og en ledning går ned til en opptaker som kan festes på eller under klærne. Data herfra leses av og sammenliknes med pasientens egen dagbok over anfall.

EEG-opptakeren

Foto: UNEEG

En ledning går fra mottakeren bak øret og ned til en opptaker. Data herfra leses av og sammenliknes med pasientens egen dagbok over anfall.

 

Slik foregår prosjektet

Om du er en aktuell deltaker, vil du få innlagt elektroden ved nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet. Dette gjennomføres som dagkirurgi med lokalbedøvelse. Etter at operasjonssåret har grodd, vil deltageren legges inn ved SSE for en langtidsanfallsregistering med vanlig hodebunns-EEG hvor man samtidig starter opp enheten som måler data fra implantatet. Målet er å sammenligne resultater fra disse to metodene. Deretter vil deltageren reise hjem med videre poliklinisk oppfølging hver måned, før elektroden tas ut igjen. Man vil ved disse konsultasjonene sammenligne EEG-data og anfallsdagbok, om elektroden registrerer flere anfall enn det personen selv gjør. Man vil fortløpende vurdere om man bør justere medisiner underveis. 

 

En mann på gaten med EEG-elektrode og opptaksutstyr

Foto: UNEEG

Opptakeren kan festes på eller under klærne.

 

Et viktig prosjekt

Nytteverdien av prosjektet tror vi er stor. En nøyaktig dokumentasjon av anfall er viktig for å kunne gi best mulig behandling og vurdere effekten av den igangsatte behandlingen. Hvis resultatene er gode, vil denne nye teknikken gi en mer sikker anfallsrapportering. Den vil for eksempel kunne gi en bedre overvåking av personer som bor alene med utilstrekkelig tilsyn. Risikoen forbundet med bruken av 24/7 EEG SubQ-utstyr er lav.  


Er du en interessert og potensiell deltager, ta kontakt med vår studiesykepleier og koordinator Torill Martinez ved SSE på tlf. 67 50 11 67/414 40 155 mellom kl. 9-15.

Les mer om prosjektet

Langtidsregistrering av anfall - Subkutan (under huden) EEG - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)