Epilepsi hos barn - viktig tema også for besteforeldre

Å være besteforelder til barn med epilepsi er ingen spøk. Oppslutningen om dette kurset ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) vitner om et stort informasjonsbehov.

Foredragsholdere og kursarrangører fra SSE

Foto: Oslo universitetssykehus

Kurset ble arrangert av Seksjon for fag og undervisning ved SSE. Det var over 40 deltakere på kurset, som gikk over to dager. Blant arrangører og foredragsholdere på SSE var f.v.: Hilde Karterud, Merete Hem; Tina Winterstad og Nann Hauge.

Helseforebyggende ressurs i familier

- Besteforeldre med kunnskap og som er trygge i anfallssituasjoner, kan være en helseforebyggende ressurs i familier der barn har epilepsi, sier arrangørene ved SSE. Flere kursdeltakere fortalte at kurset har gitt økt trygghet og at de etter kurset kan avlaste foreldrene på flere måter.

Fikk gode tilbakemeldinger


På årets kurs fikk besteforeldre høre om epilepsi fra mange faggrupper ved SSE, Solberg skole og Epilepsiforbundet. Deltakerne gav gode tilbakemeldinger muntlig og skriftlig. Det var fint å treffe andre i samme situasjon og kunne spørre fagpersonell direkte. Gruppene hvor man kunne utveksle erfaringer var en plussfaktor og temaene som ble tatt opp var engasjerende.

Temaer på kurset

  • Utredning, årsaker og behandling
  • Hvordan håndtere anfall og hverdagen med epilepsi
  • Kognitiv fungering hos barn med epilepsi
  • Pedagogiske aspekter hos førskolebarn og barn i skolealder
  • Familieliv
  • Om å være besteforeldre
  • Epilepsi sett fra barnas perspektiv
  • Informasjon fra Epilepsiforbundet  

Venteliste

Flere som meldte seg på kurset fikk ikke plass og står på venteliste til neste kurs. 

Sist oppdatert 19.02.2024