Solberg skole

Solberg skole er en spesialskole tilknyttet Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Inngangspartiet på Solberg skole

Foto: Solberg skole

Solberg skole ligger i bygg E2 på sykehusområdet til SSE. Kart ligger i lenken nederst på siden.

Barn i skolepliktig alder som er innlagt ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) får et tilbud ved Solberg skole ut fra alder og funksjonsnivå.​ Barn under skolepliktig alder får et tilbud ved spesialpedagogisk observasjonsenhet.

Skolen​s oppgaver

  • Tilrettelegge undervisningen i samråd med foresatte og hjemskole
  • Gjøre løpende observasjon gjennom skoledagen
  • Jobbe tett med sykehusets tverrfaglige team
  • Formidle pedagogiske ideer og funn til hjemskole/PPT
  • Bidra i tverrfaglig utredning av eleven

Solberg skole – internettsider

Spesialpedagogisk observasjonsenhet ved SSE

Sist oppdatert 19.02.2024