Overvåkingsskjermer i overvåkingsrommet ved Klinisk nevrofysiologisk lab ved SSE

Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Vi utfører EEG-undersøkelser som ledd i utredningen av pasienter innlagt ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Seksjonen kalles også KNF.

Seksjonen har ti sengeplasser.

  • Seksjonsleder: Oliver Henning
  • Enhetsleder: Mona I. Wensaas

  • Vi utfører vanlig EEG, ambulatorisk EEG og langtidsovervåking med video (LTM) over flere døgn. Ved LTM utredes man i egne  rom der videokamera og infrarøde kamera sørger for overvåking døgnet rundt.  Video av anfall registreres og sammen med EEG-registreringen blir dette analysert av seksjonens leger. 
  • Sykepleiere passer på pasientene hele tiden og gjør forskjellige tester ved anfall. Undersøkelsen er viktig ved utredning til epilepsikirurgi, diagnostisering av uklare anfall (både epileptiske og ikke-epileptiske), førerkortvurderinger samt ved omlegging av medisiner.
  • Seksjonen er også involvert i oppstart og justering av Vagus Nerve Stimulator (VNS).

 

Vår oppgave er å finne riktig medisin og riktig dose for deg. Målet er at du skal ha færrest mulig anfall og høyest mulig livskvalitet.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Avdeling for kompleks epilepsi, Seksjon for klinisk nevrofysiolog, KNF
Postboks 4950 Nydalen
Postnummer 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Skal du legges inn ved Spesialsykehuset for epilepsi, skal du IKKE møte opp i hovedinngangen. Du skal møte opp direkte på sengeposten. Oppmøtestedet står i innkallingsbrevet du mottar.

 

Hovedinngangen i bygg B ved Spesialsykehuset for epilepsi

SSE, bygg B

G.F. Henriksens vei 29

1337 Sandvika