Fagkurs

Når det ikke er epilepsi - hva da? Dagskurs om PNES 25. april 2024

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) ønsker velkommen til dagskurs om PNES (psykogene, ikke epileptiske anfall) for helsepersonell. Pris: 1200,-.

Passert
25.
april
2024
 1. 25. apr. 2024, 08:45 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 25. apr. 2024, 08:45 - 16:00

Arrangør

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Hvor

Frist for påmelding: 20. apr. 2024, 23:00
En gruppe svart-hvite sfæriske objekter
Målgruppen for PNES-kurset er psykologer, psykiatere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell. Program og mer informasjon finner du nedenfor.

 

Program torsdag 25.4 kl. 08.45 til 1600

 • 8.45 - 9.30 PNES – en oversikt over diagnosen, utredning og behandling Overlege Antonia Villagran
 • 9.45 - 10.45 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon ved overlege Oliver Henning
 • 11.00 - 11.45 Formidling av diagnosen- Ungdom med PNES hvordan går det på sikt? Fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud
 • 11.45 - 12.30 Enkel lunsj
 • 12.30 - 13.00 PNES hos barn og unge, case ved sykepleier Sissel S. Meriles
 • 13.00 - 13.45 Psykologiske aspekter, Psykologspesialist Siv Bækkelund
 • 14.00 - 14.45 Traume og dissosiasjon ved PNES - og implikasjoner for behandling ved psykologspesialist Akiah Astral Ottesen
 • 15.00 - 15.30  Brukerrepresentant
 • 15.30 - 16.00 Kroppen og PNES ved psykomotorisk fysioterapeut Irene Barfoed Hauge

Pris og kursbevis

Kurset koster 1200 kr. per person. Kursbevis sendes ut etter kurset. 

Godkjenning

Kurset søkes godkjent med 6 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening, 6 timers vedlikeholds kurs av Norsk psykologforening og 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.

Om forelesere og foredrag

Antonia Villagran, spesialist i nevrologi, PhD stipendiat og overlege ved Seksjon for voksenepilepsi, SSE. Hun gir en oversikt over diagnosen og holder en forelesning om utredning og behandling.  Antonia Villagran er fagansvarlig for PNES ved SSE.

Hilde Nordahl Karterud, PhD, fag og forskningssykepleier ved SSE. Hun vil holde to forelesninger, en om formidlingen av PNES-diagnosen og en om psykososiale utfordringer hos ungdom med PNES.

Siv Bækkelund, psykologspesialist ved SSE. Hun holder et foredrag om psykologiske aspekter ved PNES.

Oliver Henning, spesialist i nevrologi og psykiatri og overlege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi, SSE. Han viser videoopptak av PNES og belyser kompleksiteten i diagnostiseringen av PNES vs. epileptiske anfall.

Akiah Ottesen Berg, forsker, psykologspesialist og PhD, jobber på Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress & Norsk senter for forskning på mental lidelse.  Hun gir en innføring i dissosiative symptomer og diagnoser, hvordan PNES forstås gjennom strukturell dissosiasjonsteori og implikasjoner for behandlingen.


Irene Barfoed Hauge, psykomotorisk fysioterapeut og spesialfysioterapeut i epilepsi og rehabilitering, jobber som fysioterapeut ved Seksjon for klinisk service, SSE. Hun har fokus på en fysioterapeutisk tilnærming og holder et foredrag om kroppslige opplevelser hos pasienter med PNES.

Sissel S. Meriles, spesialsykepleier ved SSE, Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Hun gir en kasusbeskrivelse av ungdom med PNES.