Ekspertsykehuset

Mange personer med epilepsi merker ikke alle anfallene sine

Flere undersøkelser viser at en god del personer med epilepsi rapporterer under halvparten av anfallene sine. I en ny studie kan epilepsianfall registreres av en elektrode operert under huden og en opptaker som festes på klærne. Riktig registrering av anfall vil gi bedre behandling.

Mann med en ledning fra bak øret til under klærne. En sirkel er festet i klærne på brystet

Foto: Knud Stampe

En mottaker bak øret går til en opptaker under klærne.

​Tekst: Kristin Alfstad, overlege Spesial​sykehuset for epilepsi (SSE), Nevroklinikken (NVR), Oslo universitetssykehus (OUS) Foto: Knud Stampe og OUS

Epileptiske anfall kan ytre seg på mange forskjellige måter. Noen anfall kommer ofte fra søvn, andre fra våken tilstand. Noen anfall er kortvarige, mens noen anfallstyper kan være kraftige og langvarige og i noen tilfeller kreve at personen får hjelp fra andre. ​​

Portrettbilde av Kristin Alfstad

Foto: Oslo universitetssykehus

Kristin Alfstad.

Vi vurderer effekt av behandlingen ut ifra opplysninger om hvor ofte det er anfall og hvor kraftige anfallene har vært. Nå bruker vi pasientenes egen rapportering av anfall eller observasjoner fra nærstående personer. 

Siden dette kan være usikre opplysninger forsøker vi å finne nye teknikker som kan påvise anfall over lengre tid og gir en mer sikker anfallsrapportering. En nøyaktig anfallsregistrering kan ha stor betydning for behandlingen.​

Ny studie for registrering av epilepsianfall

Vi starter nå en studie hvor pasienter ved SSE kan delta. For å bli inkludert i prosjektet må man være 18 år eller eldre, ha fokal epilepsi med anfall minst en gang i uken. De som deltar vil få operert inn en tynn elektrode under huden ved øret. 

Dette er en EEG- elektrode (elektroencefalografi) som registrerer elektriske hjernesignaler og fanger slik opp epileptiske anfall. Elektroden kan ligge inne over flere måneder. 
 
Detaljbilde av en kvinne som fester en liten, svart mottaker på huden bak øret-

Mottakeren festes bak øret.

En mottaker limes på huden bak øret over elektroden og en ledning går ned til en opptaker som kan festes på eller under klærne. Data herfra leses av og sammenliknes med pasientens egen dagbok over anfall.
En rektangulær opptaker med sirkel, med lednigng til en mottaker. En lang, tynn pinne med en chip i enden.

Foto: Knud Stampe

Elektroden, mottakeren og opptakeren.

​​Muligheter for bedre behandling

Vi har noen holdepunkter fra tidligere studier for at dette kan gi oss god oversikt over anfall, men flere ting er allikevel uavklart. Kanskje er det noen epilepsityper som egner seg bedre for slik registrering enn andre. Hvis denne nye teknikken kan påvise anfall over lengre tid vil det kunne gi en mer sikker anfallsrapportering og dermed muligheter for bedre behandling. 
 
Dette prosjektet gjennomføres ved SSE og ved nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, i samarbeid med leger og forskere ved Epilepsihospitalet Filadelfia, Dianalund i Danmark og selskapet UNEEG Medical A/S som bistår med utstyret som heter 24/7 EEG SubQ. Vi håper og tror at den nye metoden for å registrere anfall vil være nyttig og gi bedre behandling til personer med epilepsi. 
Sist oppdatert 19.02.2024