Ketogen diett

Ketogen diett er en etablert behandlingsmetode mot epilepsi som er vanskelig å behandle med medikamenter. Her finner du informasjon fra diett-teamet ved SSE.

Bilde av to som lager mat. Illustrasjonsfoto.

Foto: Shutterstock

​Behandling av epilepsi med fettrik kost

Ketogene dietter har høyt innhold av fett og lavt innhold av karbohydrater. På en slik diett vil kroppen produsere ketoner. Hvorfor dietten virker anfallsdempende vet vi ikke sikkert, og det har vært lansert en rekke hypoteser. Det at ketogen diett er effektivt ved ulike anfallstyper impliserer at det er flere mekanismer involvert.
 
Den klassiske ketogene dietten har vært benyttet som behandling mot epilepsi i snart 100 år. Den modifiserte ketogene dietten er utviklet etter 2000-tallet. Ketogen diett er i dag et etablert behandlingsalternativ for barn med behandlingsresistent epilepsi.

Anfallsdempende effekt ved epilepsi

Dietten gjør at hjernen går over til å bruke fett (ketonlegemer) som energikilde istedenfor sukker. Man antar at denne energiomstillingen og  regulering av energiinntaket gir den anfallsdempende effekten.

Behandling med ketogen diett har effekt ved noen typer epilepsi og brukes også ved enkelte andre tilstander hvor kroppen eller hjernen har problemer med å utnytte karbohydrater på vanlig måte, for eksempel ved GLUT1-mangel.

Oppfølging av fagfolk

Vi har et diett-team med lege, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog som gir opplæring i prinsipper ved dietten, oppstart, matlagingskurs og oppfølging av personer som står på dietten. Sykepleiere med kompetanse på diettbehandling er tilstede hele døgnet.

Tilbud til voksne

Etterspørselen etter diettbehandling har vært økende, og Spesialsykehuset for epilepsi, SSE har nå startet et tilbud med modifisert ketogen diett for voksne.​

​Kokeboken ketogen diett

Ketogen diett er betegnelsen på ulike diettvarianter som brukes til å behandle epilepsi. Behandlingen utføres på spesialsykehus og er et tilbud til pasienter som har epilepsi som er vanskelig å behandle med medikamenter. 

Denne kokeboken er laget for denne pasientgruppen som samtidig får tett oppfølging med hensyn på eventuelle bivirkninger. Spesialsykehuset for epilepsi ved Oslo universitetssykehus anbefaler ikke dietten til andre.​​​

Forskningsprosjekt

​Les mer om ketogen diett

Sist oppdatert 25.04.2024