Cannabidiol (Epidyolex) er godkjent

Etter en langvarig prosess er nå cannabidiolpreparatet Epidyolex godkjent for forskriving på H-resept i Norge fra 15. februar 2022. Det er tre godkjente indikasjoner: Dravet syndrom, Lennox Gastaut syndrom og anfall ved tuberøs sklerose. Cannabidiol (Epidyolex) er nå også godkjent som behandling ved anfall hos pasienter med tuberøs sklerose, fra 2 års alder.

Illustrasjonsfoto av barn

Foto: Shutterstock

Denne siden om Cannabidiol (Epidyolex) oppdateres jevnlig av farmakologi-teamet på SSE.

​Farmakologi-teamet og legene ved SSE får mange henvendelser om behandling med cannabidiol ved epilepsibehandling.

​Her kommer en oppdatering

Etter en langvarig regulatorisk prosess er nå cannabidiol-preparatet Epidyolex godkjent for forskrivning på H-resept i Norge fra 15. februar 2022. 

Det er tre godkjente indikasjoner: Dravet syndrom, Lennox Gastaut syndrom og anfall ved tuberøs sklerose. Cannabidiol (Epidyolex) er nå også godkjent som behandling ved anfall hos pasienter med tuberøs sklerose, fra 2 års alder. 

Detaljer om oppstart og behandling på nyemetoder.no​

Legemiddelet (Epidyolex) inneholder ren cannabidiol-olje, 100 mg/ml, 100 ml flaske. Preparatet vil være tilgjengelig fra apotek i Norge fra ca. 1. mars 2022.

Godkjenningsprosessen

Det har vært en lang metodevurdering de siste tre årene om Epidyolex skulle godkjennes for forskrivning og finansiering i spesialisthelsetjenesten fra helseforetakene. Direktørene i helseforetakene utgjør Beslutningsforum som avgjør slike prosesser. På møtet 17. januar 2022 ble det besluttet at helseforetakene vil finansiere legemiddelet via H-resept. Forskrivningen må følge oppgitte start- og stopp-kriterier gitt av Beslutningsforum, se nettreferanse under. Merk også at preparatet er klassifisert som A-preparat.

Godkjent for Dravet syndrom og Lennox Gastaut syndrom

Vi presiserer at de eneste aktuelle godkjente indikasjonene for bruk av preparatet i Norge nå vil være Dravet syndrom og Lennox Gastaut syndrom per i dag. En tilsvarende prosess om godkjenning ved alvorlig epilepsi ved tuberøs sklerose er i gang, og det er ikke kjent når den avsluttes. For disse indikasjonene er det gjennomført randomiserte, placebo-kontrollerte studier, og man har evidens for effekt og sikkerhet ved bruk av Epidyolex.

Slik evidens foreligger ikke for andre ikke-godkjente preparater. Det er derfor ingen andre cannabidiol-holdige preparater enn det godkjente legemiddelet (Epidyolex) som vil vurderes i behandling av epilepsi.

Relevant utdypende informasjon

Informasjonsark til pasienter og helsepersonell

Informasjon om preparatene blir etter hvert lagt ut på nettsiden:

oslo-universitetssykehus.no/epilepsimedisiner

Sist oppdatert 19.02.2024