European Association of Epilepsy Centers (EAEC)

Nettverk for europeiske epilepsisentre

Europeiske epilepsisentre er organisert i nettverket European Association of Epilepsy Centers (EAEC). Under årets nettverksmøte var Spesialsykehuset for epilepsi representert ved seksjonsleder Ellen Molteberg på Seksjon for voksenepilepsi.

Publisert 26.06.2024
Deltagere fra årets EAEC-møte utenfor sykehuset Mara i Bielefeld

Foto: Bethel

SSE og flere andre europeiske epilepsisentre deltok på årets møte i European Association of Epilepsy Centers (EAEC) i Bielefeld i Tyskland. På bildet er flere av deltakerne tilstede utenfor epilepsisenteret Mara i Bethel.

Europeisk epilepsisenter-møte

Epilepsisentrene i Europa er organisert i European Association of Epilepsy Centers (EAEC), og møtes årlig. EAEC er et europeisk nettverk av ledere fra epilepsisentrene som diskuterer aktuelle tema som organisering og drift, forskjellige pasientforløp og utvikling av nye pasienttilbud, finansiering og annet. 

På årets møte deltok seksjonsleder Ellen Molteberg på Seksjon for voksen på  epilepsisentermøtet i Bielefeld i Tyskland. I tillegg til Norge deltok mange  epilepsisentre i Europa, blant annet Tyskland, Sveits og Nederland. Spesialsykehuset for epilepsi  arrangerte dette møtet sist i 2018.