Doktorgrad om PNES (psykogene, ikke-epileptiske anfall)

Gratulerer til overlege Antonia Villagran ved SSE med vellykket disputas! Temaet for doktorgraden var: Funksjonelle/dissosiative anfall (FDS): Epidemiologiske og kliniske aspekter.

Publisert 27.06.2024
Sist oppdatert 02.07.2024
Antonia Villagran med blomster og doktorgradsavhandling

Foto: Oslo universitetssykehus

Gratulerer til overlege Antonia Villagran ved SSE med vellykket disputas! Temaet for doktorgraden var: Funksjonelle/dissosiative anfall (FDS): Epidemiologiske og kliniske aspekter.

Første kartlegging av forekomst

- Antonia Villagran er den første som har dokumentert populasjonsbaserte tall for forekomsten av Funksjonelle/dissosiative anfall (FDS), også kalt PNES (psykogene, ikke-epileptiske anfall), sier hovedveileder professor Morten Lossius. Vi vet nå mer om forekomsten av FDS, forskningen viser at forekomsten er høyest blant ungdom og unge voksne. 

Prognose

- I tillegg viser undersøkelser av PNES-pasienter på SSE at enkelte negative trekk ved tilknytning kan føre til dårligere prognose, ifølge Lossius. Studien viser også at nedsatte styringsfunksjoner (eksekutive funksjoner) også kan virke negativt på prognosen. 

Villagran etter disputasen sammen med settedekan, bedømmelseskomite og veileder

Foto: Oslo universitetssykehus

Fra venstre: Erik Taubøll, settedekan, professor II Universitetet i Oslo (UiO), Roderick Duncan, veileder, Bettina Schmitz, andreopponent, professor, Vivantes Hospital Humboldt, Tyskland, Antonia Villagran, Markus Reuber, førsteopponent, professor, University of Sheffield, England og hovedveileder, professor II Morten Ingvar Lossius, UiO.