Anfallskalender kan være til hjelp for å systematisere ulike opplysninger hos den som har epilepsi.

Anfallskalender ved epilepsi

Anfallskalenderen kan synliggjøre forhold som anfallenes hyppighet og varighet, anfallsutløsende faktorer og variasjon i dagsform. Ikke minst er kalenderen til hjelp i forbindelse med medisinomlegging.

Forsiden av anfallskalenderne fra SSE

Foto: Oslo universitetssykehus

Det er viktig å vurdere hvilke anfall som skal føres. Det er ikke gitt at man til enhver tid skal føre alle anfall. 

Anfallskalenderen kommer i tre ulike størrelser; A4, A5 og A6. Kalenderne har likt innhold. Det finnes en veiledning for bruk i alle.

Anfallskalender til bruk for enkeltpasienter kan bestilles fra Poliklinikken ved Spesialsykehuset for epilepsi, på telefon 67 50 16 61 (hverdager kl. 08:00–10:00). Anfallskalenderen er gratis. ​

Sist oppdatert 19.02.2024