Tilbud og aktiviteter

Arvelige nevromuskulære tilstander: 
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse. Se Frambu sin nettside for mer informasjon:
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kurs og arrangement
Arvelige nevromuskulære tilstander: 
Frambu tilbyr kurs for pasienter med sjeldne sykdommer, for deres pårørende og for fagpersoner. Se kurskalender på Frambu sin nettside: Kurskalender - Frambu​
Sist oppdatert 14.06.2023