Nevrologisk avdeling

Sosionomtjenesten

Er en del av det tverrfaglige behandlingstilbudet på sykehuset. Sosionomen kan delta på polikliniske timer, sette opp egne samtaler, samt komme innom for samtale ved innleggelser på sykehuset. Sosionomen kan også gjennomføre telefonkonsultasjoner dersom det er ønskelig.

​Det å ha en kronisk sykdom kan medføre økonomiske, følelsesmessige og praktiske utfordringer i hverdagen. Det finnes ulike hjelpe -og støtteordninger, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg og da kan en få hjelp av sosionomtjenesten. 
Sosionomtjenesten kan gi informasjon om velferdsordninger og trygderettigheter, praktisk hjelp i forbindelse med søknader samt etablere kontakt med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre aktuelle instanser. Sosionomen kan være en å prate med for pasienter og pårørende og bistå pasienten til å mestre og løse noen av de bekymringene som kan oppstå ved sykdom. 
Ta kontakt med lege eller sykepleier hvis du ønsker henvisning til sosionom.
Sist oppdatert 27.06.2023