Rettigheter og hjelp

​Individuell plan og koordinator 

Har du behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid? Da har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP) og få en koordinator. Kontakt koordinerende enhet i din bydel.  

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten 

Har du en alvorlig sykdom, skade eller lidelse og du har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har du rett til å få oppnevnt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Dette er en rett for deg og en plikt for spesialisthelsetjenesten. Ordningen gjelder innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Hensikten er å gjøre oppfølgingen av hver enkelt pasient bedre, tryggere og mer effektiv. Sist oppdatert 09.06.2023