Nevrologens rolle i forbindelse med Multippel Sklerose

Vurdering hos nevrolog er en viktig del av både målrettet utredning, behandling og oppfølging av deg som har diagnosen multippel sklerose.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen), og rammer særlig unge voksne. ​Symptomene ved MS avhenger av hvilke deler av sentralnervesystemet som rammes, og kan derfor forårsake en rekke ulike symptomer. Sykdomsforløpet er veldig varierende fra person til person, fra et mildt forløp med beskjedne symptomer, til et alvorlig forløp med utvikling av økende uførhet over tid. Den utløsende årsaken er ikke kjent, men flere genetiske og miljømessige faktorer til sykdommen har blitt funnet. I løpet av de siste 15-20 årene er det utviklet en rekke legemidler som kan bremse sykdomsutviklingen.  

Hvis det er mistanke om at du har MS, vil nevrologen kartlegge sykehistorie og gjøre en nevrologisk undersøkelse. Tilleggsundersøkelser som MR av hjernen og ryggmargen, spinalpunksjon og i noen tilfeller også undersøkelse av synsbanene dine, er viktige undersøkelser for å stille diagnosen. ​Dersom utredningen konkluderer med at du har MS, bør du følges regelmessig hos nevrolog. Behovet ditt for oppfølging vil variere i ulike stadier av sykdommen, men generelt bør du følges opp av nevrolog minst en gang i året. Nevrologens rolle er å kartlegge om du har nytilkomne symptomer, bivirkninger av behandling du har startet på eller sykdomsutvikling. Dersom du har behov for symptomatisk behandling av ulike årsaker vil du få tilbud om dette i poliklinikken. Nevrologen kan også bistå deg ved behov for å henvise til rehabilitering eller oppfølging hos annen spesialist. 
Sist oppdatert 08.06.2023