Tekst

Kontorseksjonen nevrologi

Kontorseksjonen nevrologi har ansatte fordelt jevnt mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus. I seksjonen for kontor jobber konsulenter med ansvar for ventelister, koding av behandlinger og kontakter med sykehuset og lederstøtte. Resterende ansatte er helsesekretærer som jobber på sengeposter, poliklinikker, laboratorier, inntakskontor og henvisningsmottak.

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo