Tekst

Kontorseksjonen nevrologi

Kontorseksjonen nevrologi har ansatte fordelt jevnt mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus. I seksjonen for kontor jobber konsulenter med ansvar for ventelister, koding av behandlinger og kontakter med sykehuset og lederstøtte. Resterende ansatte er helsesekretærer som jobber på sengeposter, poliklinikker, laboratorier, inntakskontor og henvisningsmottak.

Slik finner du fram

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo