Fagpersonregister

​​​​​​

Navn: Per Ola Wold – Olsen
Faggruppe: Fysioterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Informasjon: Fagveileder for fysioterapi ParkinsonNet
Navn: Hildegunn Karlsen Lie
Faggruppe: spesialfysioterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Hanne Ludt Fossmo
Faggruppe: spesialfysioterapeut
Arbeidssted: Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN), Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Vikersund Rehabiliteringssenter.
Navn: Gry Cecilie Dalby
Yrke: spesialfysioterapeut / prosjektleder NevroNet
Arbeidssted: Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN), Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.
Navn: Ellaya Vold
Yrke: fysioterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Åse Kroken Paust
​Yrke Spesialfysioterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Hanne Øritsland Senneset
Yrke: Spesialfysioterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Kenneth Lytts
Yrke: spesialfysioterapeut, MSc
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Mari Sivertsen Mathisen
Yrke: Spesialfysioterapeut, MSc
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Cornelia Ramse
Yrke: fagsykepleier
Arbeidssted: Nevrologisk sengepost, Oslo universitetssykehus
Navn: Anne Lægreid Thomassen
Yrke: Ergoterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Katrine Lind
Yrke: Ergoterapeut
Arbeidssted Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Chantal Tallaksen
Yrke: Nevrolog
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Bureu Bezgal
Yrke: Lege i spesialisering i nevrologi

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus​​

Hjemmetjenesten 
Navn: Marius Pande
Yrke: fysioterapeut
Tlf: 96099303
Navn: Kristoffer Naustad
Yrke: Fysioterapeut
Navn: Anja Ruud Olsen
Yrke: Ergoterapeut
Tlf: 94003966
Navn: Rita Holm
Yrke: Ergoterapeut
Tlf: 46847558

Holten fysikalske institutt
Navn: Jonas Haughovd – Martinsen
Yrke: privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale
Tlf: 22151264

Lilleborg helsehus
Navn: Mirjana Lepović
Yrke: sykehjemslege
Tlf: 23435000

Ortopediteknikk AS
Navn: Johanna Nilsson
Yrke: Ortopediingeniør
Tlf: 23035600
Navn: Magnus Greff
Yrke: Ortopediingeniør
Tlf: 23035600


​Hjemmetjenesten
Navn: Lovise Aasen
Yrke: Fysioterapeut
Tlf: 23438500
Navn: Linn Charlott Punnerud Engelstad
Yrke: Fysioterapeut
Tlf: 23435800
Navn: Eline Langlo
Yrke: Fysioterapeut
Tlf: 98905492
Navn: Fredrik Bendiksen
Yrke: Fysioterapeut
Navn: Siv Veglo
Yrke: Fysioterapeut
Tlf: 23438500
Navn: Anders Johansen
Yrke: Fysioterapeut
Navn: Jon Are Stavås
Yrke: Fysioterapeut
Navn: Kristin Staurheim
Yrke: Ergoterapeut
Tlf: 23438500
Navn: Heidi Svendsen
Yrke: Ergoterapeut
Navn: Ida Kristine Løvskogen Andersen
Yrke: Ergoterapeut
Navn: Berivan Ciftci
Yrke: Ergoterapeut
Navn: Busra Zurluoglu
Yrke: Sykepleier
Navn: Ifrah Hashi
Yrke: Sykepleier
Navn: Elise Kristin Rotnes Erichsen
Yrke: Sykepleier
Tlf: 23438500
Navn: Nina Elisabeth Bondevik
Yrke: Sykepleier
Tlf: 41758599
Navn: Jacob Kalvik Hegstad
Yrke: sykepleierkonsulent
Tlf: 41758599

Oppsalklinikken
Navn: Morten Eriksen – Hagenes
Yrke: privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale 
Tlf: 46430792
Navn: Christine Elvestad Olsen
Yrke: privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale
Tlf: 95038903
Navn: Daniel Fritzvold
Yrke: privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale
Tlf: 23891039


Ortopediteknikk AS
Navn: Johanna Nilsson
Yrke: Ortopediingeniør
Tlf: 23035600
Navn: Magnus Greff
Yrke: Ortopediingeniør
Tlf: 23035600


Solfjellshøgda helsehus
Navn: Eirik Stein Mathisen
Yrke: Fysioterapeut
Arbeidssted: Solfjellshøgda helsehus

Bryn Bolig
Navn: Stine Marie Tenmann
Yrke: Sykepleier
Arbeidssted: Bryn bolig

​​​

Sist oppdatert 16.08.2023