Ergoterapi til pasienter med MS

Pasienter med MS som er innlagt på sykehuset kan henvises til ergoterapeut for å vurdere om sykdommen påvirker hverdagslige aktiviteter i dagliglivet. Det brukes både fysiske og teoretiske tester.

Ergoterapeuten vurderer situasjoner i dagliglivet. D​​et kan være personlig hygiene, kaffetrakting og lignende. Vi bruker standardiserte skrivebordstester for å kartlegge blandt annet hukommelsen, problemløsning, språk og oppmerksomheten og standardiserte tester for kraft, motorikk og følelse i hånd og arm. 
Vi kartlegger hjemmesituasjon og skole/utdanning/arbeidssituasjon. Vi kommer med råd og anbefalinger, og henviser videre til lokal ergoterapeut for tilrettelegging i hjemmet/utdanningssted/arbeidssted, samt utprøving og søknad om hjelpemidler samt utprøving og søknad om ortoser. For MS-pasienter gjelder dette også varmehjelpemidler. 
Vi kartlegger og kommer også med råd i forhold til aktivitetsbalanse og hvordan bruke mindre energi og vi rådgiver i forhold til aktuelle steder man kan motta videre oppfølging og rehabilitering​

Sist oppdatert 08.06.2023