Behandling og rehabilitering

Forsterket rehabilitering Aker (FRA)  

Forsterket rehabilitering avdeling Aker er lokalisert på Aker sykehus. Det er en tverrfaglig tjeneste med sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. Ved å intensivere treningen er målet å få raskere og bedre resultater. Det er sykehus og kommunen som henviser pasienter til Aker rehabilitering, du kan ikke søke selv. 

Rehabilitering i hjemmet 

Har du behov for rehabilitering i hjemmet kan du få bistand fra et tverrfaglig team. Et tverrfaglig team kan bestå av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen, dine ressur¬ser, ditt nettverk og hva du er motivert for. Det blir laget en plan ut fra dine mål, og du får tett opp¬følging i en tidsbegrenset periode. 
Rehabiliteringstjenester i hjemmet er organisert litt forskjellig i bydelene, de tverrfaglige teamene kan derfor ha ulike navn.  

Trening/dagrehabilitering: 

Trening og tilpasset aktivitet er viktig ved de fleste diagnoser. 
Fysioterapeuter ved institutt kan hjelpe med tilpasning av trening –  se oversikt i fagpersonregisteret. 
  
Dessuten finnes det mer generelle tilbud ved Frisklivssentraler i bydelene Frisklivssentraler - Helsetjenester - Oslo kommune, og noen finner gode tilbud på private treningsstudioer. 
Oslo idrettsskrets har lavterskeltilbud til personer som mottar trygdeytelser Aktiv på dagtid Oslo - Treningstilbud på dagtid i Oslo: Aktiv på dagtid. (aktivdagtidoslo.no) 
  

Basseng: 

Bassengtrening kan være aktuelt for flere, og egentrening i vanlig basseng eller varmtvannsbasseng er en mulighet Svømmehaller i Oslo - Natur, kultur og fritid - Oslo kommune. Ulike svømmehaller har noen grupper som kan være aktuelle, sjekk ved den enkelte svømmehall. Det er kommet i gang et Byomfattende terapibassengtrening ved Sagene bad – pilotprosjekt i 2023, ta kontakt på lenken  Fysioterapi - Helsetjenester - Oslo kommune 
  

Helhetlig dagrehabilitering/hjelp tilbake i arbeid: 

Om du har behov for mer helhetlig dagrehabilitering og ønsker å bo hjemme kan din fastlege eller spesialisthelsetjenesten søke deg til:  
Idrettens helsesenter Tjenester (idrettshelse.no) 


Rehabiliteringsopphold:                                                                                                            ​       I perioder kan du kanskje ha behov for et rehabiliteringsopphold. Helse Sør-Øst har en god oversikt over de ulike rehabiliteringssentrene og hva de kan tilby og hvordan det henvises, se:  RKE Rehabiliteringstilbud - Sunnaas sykehus 

​Helsehus   

Det er fire helsehus i Oslo kommune med korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene. Helsehusene i Oslo er lagt under sykehjemsetaten.  

Helsehus - Oslo kommune ​​Sist oppdatert 01.06.2023