Avlastning og sykehjem

​Brukerstyrt personlig assistanse 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand på, som skal gi deg som har et stort hjelpebehov større frihet, og mulighet til å styre tjenesten og hverdagen din selv. 
BPA er rettet mot personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse, støttekontakt eller avlastning.  


Trygghetsavdelingen:  

En trygghetsavdeling er et tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig hjemmesituasjon, og som i en kortere periode har behov for hjelp og omsorg i trygge omgivelser. Du trenger ikke søke plass, det holder å ringe og avtale et opphold. 
Det er to trygghetsavdelinger i Oslo. Avdelingene er plassert på: 
Solvang helsehus 
Nordseterhjemmet 


Sykehjem  

Sykehjem er et tilbud for deg som ikke kan bo hjemme. Et opphold for deg som trenger ulike former for pleie og omsorg i en avgrenset eller lengre periode. Sist oppdatert 01.06.2023