Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (voksne)

Den nasjonale behandlingstjenesten driver kirurgisk, endokrinologisk og psykiatrisk utredning og behandling av kjønnsinkongruens.

Utredning har som mål å avklare om endokrinologisk og kirurgisk kjønnskonvertering kan anbefales.

Les mer om den nasjonale behandlingstjenestens virksomhet

Kontakt

Telefon

Ekspedisjon:

23 07 41 60

Telefontid tirsdag og torsdag kl.

09.00–11.00.

Postadresse

Henvisninger sendes til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (voksne) Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet PB 4950, Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen holder til på Rikshospitalet, bygningsavsnitt D5, 1. etasje.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo