Økende forskriving av smertestillende medisiner til ungdom og unge voksne

Helle Stangeland og medforfattere avdekker viktige trender for forbruket av reseptbelagte medisiner for smerter, angst og insomni blant alle barn, unge og unge voksne i Norge over de siste 15 årene (2004-2019).

Publisert 08.09.2022
Sist oppdatert 14.09.2022
smerte
Illustrasjonsbilde fra OUS
Tekst: Helle Stangeland, stipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

I artikkelen ‘Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019​’ gir Stangeland og medforfattere innblikk i utviklingen av forbruket av reseptbelagte medisiner mot smerter, angst og søvnvansker blant alle barn, ungdom og unge voksne i Norge fra 2004 til 2019.

Resultatene viser at ungdom og unge voksne bruker reseptbelagte smertestillende mye hyppigere i dag enn for 15 år siden. Dette gjelder særlig paracet og gabapentinoider. Også unges bruk av opioider har økt noe i perioden. I tillegg har bruken av enkelte sovemedisiner, som melatonin, økt dramatisk blant barn fra 5 år og oppover. Bruken av sterkt vanedannende medisiner mot angst og søvnvansker er redusert.

Med unntak av den økende bruken av melatonin ser vi overordnet at barn i Norge i dag i liten grad får utskrevet smertestillende, angstdempende og sovemedisiner forut for pubertet. Fra 15 års alder øker antall brukere av slike medisiner imidlertid jevnt og trutt med stigende alder blant ungdom og unge voksne av begge kjønn, selv om jenter bruker noe mer enn gutter.

Resultatene av studien krever at vi stiller oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner? Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfull.

Kunnskap om det økte forbruk av slike medisiner er viktig for alle som jobber med barn unge, da hyppig bruk kan medføre alvorlige negative konsekvenser for individ og samfunn, inkludert misbruk og avhengighet.

Dette arbeidet er et samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet (FHI), Forandringsfabrikken og Rådet for psykisk helse.
Prosjektet «En pille for smerten?» er støttet av Stiftelsen Dam.