Mennesker med utviklingshemming: Kunnskap og erfaringer om grensekrenkelser

Forskning har vist at mennesker med utviklingshemming har mindre kunnskap om seksualitet og en økt sårbarhet for å bli utsatt for seksuelle overgrepsammenliknet med normalbefolkningen.

Publisert 29.11.2022
Kvinne som sier stopp med hånda

Tekst: Gøril Brevik Svae, stipendiat ved FORMI / vernepleier på Avdeling for nevrohabilitering​

En ny studie ved Oslo Universitetssykehus har intervjuet sju personer med utviklingshemming om seksualitet, med et særlig fokus på grensekrenkelser. Forskerne bak studien ønsket å få kunnskap som kan bidra til å forebygge seksuelle overgrep. 

Studien fant at deltagerne ønsket å være i et forhold, men strevde med å finne en partner. Deltagerne var usikre på hva som menes med seksuelt samtykke, selv om mange kunne forklare samtykke i andre hverdagslige sammenhenger. Flere av deltagerne rapporterte å ha vært utsatt for seksuelle overgrep, både fysisk og på nett. De som hadde opplevd overgrep rapporterte om traumereaksjoner knyttet til hendelsen. Deltagere som hadde vært i kontakt med politiet i forbindelse med seksuelle overgrep var fornøyde med hjelpen de fikk. 

Denne studien fremhever behovet for informasjon om seksuelt krenkende forhold blant mennesker med utviklingshemming. Det er også vitkig med kunnskap om risikoen for seksuelle overgrep på nett og om hvor en kan få hjelp. Økt kunnskap om dette blant personer med utviklingshemming kan bidra til å forebygge seksuelle overgrep. 

Dette arbeidet er et samarbeid mellom Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) og Avdeling for nevrohabilitering (OUS).

Du kan lese de publiserte artikler her: