Informasjonsmateriell

Dersom du ønsker kjøpt og tilsendt informasjonsmateriell, kan bestilling sendes til post.formi@ous-hf.no. Alt av informasjonsmateriell finnes tilgjengelig i pdf format.

NB: I flere av brosjyrene er det linket til www.formi.no og www.rygginfo.no , disse sidene er ikke lengre i bruk. 

FORMI sin nye nettside er: http://formi.oushf.no

Et muskel- og skjelettregnskap (pdf)
Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Utgitt i 2013.

gratis * maks et eksemplar pr bestiller
*porto blir fakturert

Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter (pdf) - fullversjon 120 sider
Inneholder blant annet kortversjon for kliniske retningslinjer for korsryggsmerter samt pasientbrosjyren "Verdt å vite om vond rygg".

Pris kr 50; pr stk + porto


Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter (pdf) - kortversjon 4 sider

Utgitt i 2007.

Pris kr 10; pr skt + porto​

 

Sist oppdatert 30.05.2023