Informasjonsfilm om bekkenleddsmerter

Publisert 24.04.2023
Sist oppdatert 28.04.2023
Tekst, tavle

Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12 000 gravide kvinner hvert år. Mange kjenner nok disse smertene under navnet bekkenløsning. Dette navnet kan imidlertid virke misvisende da bekkenet har veldig lite bevegelse. Hos alle gravide skjer en hormonell prosess som gjør at leddbåndene blir mere tøyelige og bekkenet mer fleksibelt, men vanligvis skal ikke dette utløse smerter.

Når smertene dukker opp kan det være vanskelig å sette fingeren på hvor de kommer fra, noen klager over smerter fra rygg eller hofte, men ofte kan disse smertene spores til bekkenet. Det er derfor viktig med en god klinisk undersøkelse for å avdekke hvor smertene kommer fra. Tidlig veiledning kan også være avgjørende for å forebygge langvarige smerter i bekkenleddene og for å unngå feil/overbelastning av nærliggende ledd og muskler.

De aller fleste blir bra like etter fødsel, men opptil en tredjedel fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. Forskning- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har sammen med forskere, klinikere og brukere laget en informasjonsfilm for å øke kunnskapen rundt tilstanden. Filmen er både for pasienter og deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell.

Se filmen via YouTube her.

Langvarige bekkenleddsmerter - operasjon

Langvarige bekkenleddsmerter kan ramme både kvinner og menn. En operasjon kan være et alternativ når annen behandling ikke hjelper.
Langvarige bekkenleddsmerter - operasjon
Bilde av bekkenleddene (iliosakralleddene)