Gjennom brukermedvirkning i forskning kan vi spille hverandre gode

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) og Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, REMEDY arrangerte et kurs for å løfte kunnskapsnivået rundt muskelskjeletthelse og revmatologiske sykdommer og plager ved å øke brukermedvirkning i forskning.

Publisert 26.01.2023
Sist oppdatert 31.01.2023
En person som står foran en skjerm og foreleser for flere personer.
Kjersti Storheim, professor og seksjonsleder ved FORMI, ledet det 6 timer lange kurset
Tekst: Ingrid Fjeldheim Bånerud, Forskningskoordinator/Konsulent-adm. Forskning og utvikling, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus 

​Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) og  Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, REMEDY arrangerte det første kurset i dette samarbeidet onsdag, 11.01.2023 med ca. 20 forskere, stipendiater og personer med erfaringskompetanse som kursdeltakere. Formålet med dette kurset var å løfte kunnskapsnivået rundt muskelskjeletthelse og revmatologiske sykdommer og plager ved å øke brukermedvirkning i forskning.
 
Portrettbilde av Kjersti Storheim, professor og seksjonsleder ved FORMI

Kjersti Storheim, professor og seksjonsleder ved FORMI

Portrettbilde av Marianne Skaar, Rådgiver for Brukermedvirkning i forskning og leder ved REMEDY pasientråd

Marianne Skaar, Rådgiver for Brukermedvirkning i forskning og leder ved REMEDY pasientråd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiv brukermedvirkning i forskning er erkjennelse og involvering av personer med erfaringskompetanse innen helsefaglige forskningsprosjekter. Personer med erfaringskompetanse, stipendiater og forskere har ulike kompetanseområder og erfaringer, men med et felles mål om å øke kunnskapsbasert praksis. Når synspunkter fra flere sider samles blir det aktiv brukermedvirkning i forskning. 
Det ble en innholdsrik dag med personer med erfaringskompetanse representert fra ulike diagnosegrupper fra Norsk Osteoporoseforbund, Spondyloartrittforbundet (SPAFO), Ryggforeningen i Norge og Norsk Revmatikerforbund). Forskerne representerte ulik tematikk og sykdomsområder fra basal forskning, klinisk forskning og epidemiologisk forskning.
 
Denne spredningen i representasjonen blant både personer med erfaringskompetanse, forskere og stipendiater la et solid fundament til gode diksjoner i løpet av kurset.
 
"Vi legger stein for stein og sammen kan vi fylle kunnskapshull i forskning".
 
Illustrasjon av kunnskapsbasert praksis med tre områder: forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerkunnskap

Kunnskapsbasert praksis. Illustrasjon, FORMI

Kurset ga en grundig gjennomgang av hvordan brukere kan involveres i de ulike fasene i en forskningsprosess. Alle forskningsprosjekter er unike og må ha en tilpasset plan for brukermedvirkning, fra hypotesefasen til implementering av resultatene, men noen nøkkelelementer for brukerinvolvering kjennetegner de fleste prosjekter, noe som forsker, Marte Kathrine Viken oppdaget under kurset.
 
«Kurset og diskusjonene understreket viktigheten av forventningsavklaring, god kommunikasjon og gjensidig raushet. Kurset ga et fint innblikk i ulike former og aspekter for brukermedvirkning fra både et forsker og brukermedvirker perspektiv synes jeg.» - Marte Kathrine Viken (Senior forsker, MSc, PhD fra Oslo Universitetssykehus).
 

Meld deg på vårt neste kurs

Er du en stipendiat, forsker eller person med erfaringskompetanse og har lyst til å lære mer om Brukermedvirkning i forsking? Meld deg på til vårt neste kurs som arrangeres onsdag, 26​.04.2023, se påmeldingsskjema på ous-research.no.​
 
 
Forskningspila for brukermedvirkning i forskning

Forskningspila for brukermedvirkning i forskning er ment som hjelpemiddel i planlegging og gjennomføring av brukermedvirkning i forskning. Utarbeidet av EUPATI og bearbeidet til norsk av FORMI, OUS.