Ergoterapi og fysioterapi i kommunehelsetjenesten i bydelene Sagene og Østensjø

Det kommunale fysio- og ergoterapitilbudet er gratis, og du trenger ikke søke eller ha henvisning fra lege. Det kan være egenandel på enkelte tilrettelegginger, som trappeheis og døråpner. Noe ventetid må påberegnes avhengig av hastegraden på henvendelsen.

​Ergoterapeuten hjelper deg med tilpassing av hjemmet ditt, hjelpemidler og opplæring og tilrettelegging i daglige aktiviteter. Målet med ergoterapi er at du skal bli mest mulig selvstendig i hverdagen, enten den nedsatte funksjonsevnen din er midlertidig eller varig.
 
Se under punktet «NAV og hjelpemidler» for mer informasjon om hjelpemidler.
 
Kommunal fysioterapi i hjemmet er et tilbud til deg som har behov for behandling/trening og har utfordringer med å komme deg til annet behandlingssted. Vi tilbyr oppfølging i hjemmet i en periode for å bedre eller vedlikeholde ditt funksjonsnivå slik at du skal mestre hverdagen din best mulig. 

Kontaktinformasjon Bydel Østensjø

Sentralbord: 23 43 85 00

Kontaktinformasjon Bydel Sagene

Vakttelefon fysio/ergo: 90 17 54 49
Sist oppdatert 05.06.2023