– En individuelt utformet digital plan

E-plan habilitering

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus (OUS) opprettet i 2014 et prosjekt med mål om å utforme, utvikle og implementere et digitalt planverktøy for avdelingens målgruppe. Løsningen ble utviklet for å fremme mestring, motivasjon og medvirkning som utgjør vesentlige bestanddeler i habiliteringsfaglig arbeid.

Applikasjonsløsningen e-plan habilitering er utviklet for iPad kan hentes på AppStore (IOS). 

Avdeling for nevrohabilitering bistår enkeltpersoner etter henvisning for vurdering av e-plan. Bistanden omfatter foruten vurdering også hjelp til å utforme e-plan individuelt  samt bistand til implementering på de arenaene vedkommende kan ha nytte av løsningen.

Henvisninger med anmodning om bistand kan sendes som ordinær henvisning fra fastlege såfremt pasienten tilhører OUS sitt opptaksområde og avdelingens målgruppe. 

Henvisninger utenfor OUS sitt opptaksområde vil i noen tilfeller kunne imøteses. Slike henvisninger vil som hovedregel forutsette at henvisningen sendes fra ansvarlig habiliteringstjeneste innenfor pasientes egen region og at bistanden fra ANH gjennomføres digitalt (videokonferanse). Det forutsettes videre at henvisende habiliteringstjenestene opprettholder saksansvar og følger fremdriften i arbeidet. Alle henvisninger vurderes av avdelingens prioriterings- og inntaksteam (PRINT).

Eksempel​

Eksempel på oppfølging i enkeltsaker vedrørende e-plan fra Avdeling for nevrohabilitering. 

  1. ​Avklaring av grunnlag for henvisning: Eget opptaksområde: Observasjonsbesøk, samtaler med pasient, pårørende og andre nærpersoner. Utenfor opptaksområdet: innhenting av relevant informasjon fra ekstern ansvarlig habiliteringstjeneste.
  2. Introduksjon til applikasjonsløsningen e-plan
    En slik introduksjon omfatter eksempler på struktur, funksjonalitet og anvendelsesområder. Det vil også drøftes/ vurderes hvorvidt og evt. hvordan e-plan kan være nyttig for henvist pasient. ​​       
  3. Workshop/praktisk kurs av utvalgte nærpersoner/tjenesteytere.
    Dersom e-plan vurderes å være til nytte vil det avholdes et praktisk kurs hvor utvalgte personer kvalifiseres til å administere e-plan og utforme løsningen til å dekke individuelle behov for henvist pasient.
  4. Bistand for å lykkes med oppstart og implementering av e-plan. 
    Det vil i hvert enkelt tilfelle vurderes omfang, form og hyppighet av ytteligere bistand. Dette vil i stor grad avhenge av grunnlaget for henvisningen, fremdrift og forutsetninger.      

Den tekniske applikasjonsløsningen "e-plan habilitering" ble drevet av OUS inntil eierskap og ansvar ble overdratt til HabTech AS i 2021. Dette innebærer at OUS ikke lenger har ansvar for generelle kurs, support, feilretting o.l. 

Henvendelser som omfatter spørsmål om generell introduksjon til e-plan, kurs og workshops, lisenser, support og liknende vises det til hjemmesiden habtech.no eller e-post: contact@habtech.no.

Spørsmål vedrørende henvisninger rettes til enhetsleder Marit Lindberg: UXMADB@ous-hf.no.

Andre spørsmål rettes til: contact@habtech.no​.

Sist oppdatert 15.02.2023