Pasientkurs

Mestringskurs for deg med høyt stoffskifte

Kurset er et E-læringskurs

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Kontakt