Tuberkulosekoordinatorer

Tuberkulosekoordinator følger opp pasienter som behandles for latent og aktiv tuberkulose, og har både et pasient- og systemrettet ansvar.

Tuberkulosekoordinatorer ved Oslo universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus:


Ida Marie Floberg (100 % stilling)
Telefon: (230) 16054
Telefontid: 10.00- 14.30, hverdager.
Epost: idflob@ous-hf.no


Eline Hellen (100 % stilling)
Telefon: (221) 17793
Telefontid: 10.00- 14.30, hverdager
Epost:  elhel@ous-hf.no


Unni Berg
Telefon: (221) 17793
Telefontid: 10.00- 14.30, hverdager
Epost:  beunni2@ous-hf.no
                                                                • Posthyller: Medisinsk ekspedisjon og Diagnosestasjonen, Ullevål sykehus
  • Plassering i organisasjon: Diagnosestasjonen, Lungemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF
  • Følger opp pasienter som behandles ved: Oslo universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

 

Koordinerings+og+oppfolgingsomrader2JPG.jpg
  Tuberkulosekoordinator skal bidra til god samhandling rundt pasientene, og fungerer som et bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og andre aktuelle instanser involvert i behandlingen.               

TB+koord+og+samhandling+13+03+2014.jpg           

Tuberkulosekoordinators oppgaver er i følge Forskrift om Tuberkulosekontroll § 4-4 å:

 

  • bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, herunder at meldinger sendes som pålagt
  • etablere en behandlingsplan for den enkelte pasient i samarbeid med pasienten, behandlende spesialist og kommunelegen og koordinere videre oppfølging
  • overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen og delta i opplæring av personell

                                    


Kontakt

Telefon

Telefontid 10:00 -14:30 alle hverdager
Telefontid 10:00 -14:30 alle hverdager