Seksjonens forskningsprosjekter

Her finner du en oversikt over pågående forskningsprosjekter ved Seksjon for miljø og arbeidsmedisin.

​Pågående prosjekter

HAVS- studien

Dette er en kvalitetsstudie av pasienter som har blitt utredet for HåndArm-VibrasjonsSyndrom (HAVS). Studien er godkjent av personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus. Hensikten med studien er å karakterisere undersøkelsesfunn hos alle pasienter (som blitt utredet i perioden 2009- 2019) på gruppenivå, noe som kan bidra til en økt forståelse for sykdommen og et forbedret utredningsforløp. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2021. Prosjektleder er overlege Bato Hammarström.

Brannmenn og kreft

Dette er et doktorgradsprosjekt i samarbeid med Kreftregisteret. Det er en registerstudie som ser på brannmenn sin risiko for å utvikle blant annet prostatakreft. Prosjektet startet i 2019 og forventes å være avsluttet i 2022. Prosjektleder er Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret og prosjektmedarbeider er overlege Bato Hammarström.

Breath Biopsy®

Dette er et pilotprosjekt med en ny metode for å finne biomarkører i pusteluften ved yrkesrelatert astma. Prosjektet er godkjent av personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus og av Regional Etisk Komite. Prosjektet forventes å være ferdig i 2022. Prosjektleder er overlege Bato Hammarström.

Koronastudien

Dette er et samarbeidsprosjekt med flere ulike enheter ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektleder er overlege Arne Søraas ved mikrobiologisk avdeling. Hensikten med studien er å se på yrkesrisikoen for koronasmitte og andre yrkesrelaterte aspekter ved pandemier. Over 100.000 deltakere har besvart yrkesrelaterte spørsmål i studien. Fra Seksjon for miljø og arbeidsmedisin er det seksjonsleder og overlege Britt G. Randem, overlege Bato Hammarström (koordinator) og LIS lege Camilla Lund Søraas som inngår i prosjektgruppen.

Sist oppdatert 07.08.2023