Arbeidsmedisinsk register

Arbeidsmedisinsk register vil samle opplysninger om pasientene som utredes for yrkessykdom ved Seksjon for miljø og arbeidsmedisin, Oslo universitetssykehus. Alle pasienter som utredes ved arbeidsmedisinsk poliklinikk inviteres til å delta i registeret.

​Legen som du møter vil informere deg om registeret. Hvis du samtykker til å delta i registeret, vil du kunne bli kontaktet for fremtidige forskningsstudier som forsker på de yrkesplagene du har. Disse forskningsstudiene vil være forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk etikk. Du vil bli kontaktet per brev for innhenting av samtykke før deltakelse i disse studiene.

Hva inn​​ebærer det å være registrert i det arbeidsmedisinske registeret?

Opplysningene som registreres om deg er ditt navn og personnummer, bakgrunnsopplysninger, symptomer, opplysninger om eksponering (type, varighet, konsentrasjon), relevante diagnoser, eventuelt bruk av verneutstyr og eventuelt røyking. 

Deltakelse i registeret vil ikke medføre ekstra prøver eller undersøkelser, og det vil heller ikke ta ekstra tid ved besøket på arbeidsmedisinsk poliklinikk. Deltakelse innebærer ikke avvik fra ordinær behandling. Det vil heller ikke ha noen innvirkning på din utredning, behandling eller oppfølgning ved Seksjon for miljø og arbeidsmedisin.

Det er frivillig å la seg registrere i dette registeret. Du kan trekke ditt samtykke når som helst og uten å oppgi noen grunn til dette. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling eller utredning. Dersom du trekker deg fra registeret kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til registeret, kan du kontakte overlege og forskningsgruppeleder Bato Hammarstrøm.

​Kontakt​​

Sist oppdatert 07.08.2023