Røykesluttveiledning

Lungerehabiliteringsteamet tilbyr individuell røykeslutveiledning på dagtid.

Vi bruker Helsedirektoratets veiledningsmateriell.

Tilbudet er gratis.

Henvisning fra lege: Henvisningsskjema 


Pasienter kan også ta kontakt selv på telefon 22 11 99 23

Sist oppdatert 12.10.2023