Pårørendemøte om KOLs

Dette er et minikurs for de som er pårørende til en person med kols.

Pårørende kan være familie eller andre nærstående. Vårt mål er å formidle kunnskap om kols, og det er åpent for spørsmål og dialog rundt det å stå i pårørenderollen. Vi praktiserer taushetsplikten, som betyr at temaene blir omtalt i generell form.

Temaer vi snakker om: Sykdomslære, hvordan kolssykdom kan påvirke aktivitetsnivå og pust, kommunikasjon og følelsesmessige reaksjoner hos pasient og pårørende. 

Møtet holdes kl. 13:00-15:30. Se kursoversikt for datoer.

Tilbudet er gratis.

Påmelding: Ring 22 11 99 23

Sist oppdatert 12.10.2023