Lungerehabiliteringskurs

Lungerehabilitering er et tilbud til voksne med kols og/eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen best mulig med lungesykdom.

Kurset går over 6 uker med kursdager hver mandag og onsdag.

 

Innhold: 

  • Individuell kartlegging 
  • Undervisning i grupper på opptil 8 personer. Vi snakker om sykdomslære, medisinering, pust- og slimproblematikk, følelsesmessige reaksjoner, livsstilsendring, inneklima, ernæring og mestring av hverdagen med lungesykdom
  • Trening tilpasset lungesyke hver kursdag
  • Individuell oppfølging hos sosionom/ ergoterapeut/ sykepleier/ fysioterapeut/ røykesluttveileder ved behov
  • Alle kursdeltakere får time hos lungelege underveis i kurset med opplæring i egenmedisinering

Pris:

Én egenandelstakst for kurset og én for legetimen. (Inngår i opptjeningen til frikort)

 

Det holdes 6 lungerehabiliteringskurs i året. Kursdeltakerne gis sykemelding for kursdagene om nødvendig.

 

Kursoversikt - dato finnes her

Krever henvisning fra lege. Henvisningsskjema 

Sist oppdatert 12.10.2023