Astmaskolen

Astmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen.

Innhold:

Individuell utredning og opplæring i egenmedisinering. 

Gruppeundervisning over to dager fra kl. 10:00 til 14:30 hvor vi snakker om sykdomslære, medisinering, anfallsmestring, slimproblematikk, treningsråd, inneklima og mestring av stress og følelsesmessige reaksjoner.

Astmaskolen holdes 4-5 ganger i året. Det gis sykemelding for deltakelse om nødvendig.

 

Kursoversikt- datoer finnes her

 

Henvisningsinformasjon:
Henvisningsskjema 

Sist oppdatert 12.10.2023