Informasjon til pasienter på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk

Er du aktuell for å få vaksine mot apekopper? Se informasjon under. Koronavaksinering foregår i regi av kommunene/fastlegen, ikke her hos oss.

Er du aktuell for å få vaksine mot apekopper?

​Hvem gjelder dette for: De som behandles for hiv infeksjon på de infeksjonsmedisinske poliklinikkene på Ullevål og Rikshospitalet. 

Hva skal du gjøre: Ringe til oss på tlf 22 11 90 91, telefontid​ mandag-fredag mellom kl 09:00-11:​30 og 13:00-15:00. Hvis du har fått koppervaksine tidligere, må du si fra om det. 

Hva gjør vi: Vi melder deg opp til vaksinasjon.

​Norske helsemyndigheter har nå åpnet for vaksinasjon mot apekopper. Det er begrenset antall vaksiner og foreløpig er det kun aktuelt for personer som er i såkalt prioritetsgruppe 1 å få vaksine. Man får to doser med minst 4 ukers mellomrom.

Prioritetsgruppe 1 inkluderer:

1 a) 

  • Menn eller transpersoner som har sex med menn eller transpersoner, OG 
  • lever med hiv ELLER står på hiv-PrEP  

Eller

1b)

  • ​Menn eller transpersoner som selger sex til menn.


​Vi kan kun melde deg til vaksinasjon hvis du er pasient på poliklinikken vår. Hvis du følges opp på en annen poliklinikk eller et annet sykehus må du kontakte de.​

FHI Informasjon om apekoppevaksine​

Timeinnkallinger fra oss sendes via Posten - fortrinnsvis som digitalt brev via Digipost/Altinn. Dette brevet kommer ca. 2-4 uker før timen. I tillegg får du en sms-påminnelse 4 dager før konsultasjonen. 

Du må ha avtale for å ta blodprøver. Ofte står det en dato for blodprøve i innkallingsbrevet du har fått. Noen pasientgrupper får en påminnelse på sms om blodprøvetime, andre må legge inn påminnelse på mobilen selv. Spør i ekspedisjonen hva som gjelder for deg. Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer for blodprøver, så sjekker de at det er gjort klar rekvisisjoner.

Du kan lese i dine journalnotater fra Infeksjonspoliklinikken hvis du logger deg inn på Helsenorge.no og skroller deg ned til  "Pasientjournal". Vaksiner du har fått hos oss finner du blant dine andre vaksiner under "Vaksiner" og medisinene du har fått på resept under "Legemidler". Hvis du har fått e-resept med referansenummer av oss finner du det også der.

Generelt er det fastlegene som tar seg av denne vaksineringen, men vi tilbyr ofte influensavaksine til de av våre faste pasienter som er i en eller flere av risikogruppene, og som likevel har time hos oss i november/desember.

Det er kommunene, i tett samarbeid med fastlegene, som legger planer for hvordan denne koronavaksineringen skal foregå der du bor. Følg med på Helsenorge.no og din egen kommunes hjemmesider. Når det gjelder koronavaksinering av hiv-pasienter, se detaljer under Hiv.

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelsa sine nettsider.

Hiv-om sykdommen. Pasientinformasjon.

Hiv-om behandlingen. Pasientinformasjon.

Hiv og tilgang på hivmedisiner for f​lyktninger og andre uten norsk personnummer

I forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina har vi fått spørsmål om hvor personer som lever med hiv kan henvende seg for å få påfyll av hivmedisiner. Det enkleste er å ringe vår poliklinikk (tlf 22119091 kl 8-15 hverdager) og be om hjelp. Det er ikke krav om henvisning fra lege. Våre hivspesialister kan skrive resept til personer uten personnummer eller DUF nummer, men vi ønsker primært at det tas blodprøver hos oss for å bekrefte diagnosen. Ta med dokumentasjon på aktuell behandling evt. pillebokser, samt pass for ID-dokumentasjon. All behandling og oppfølgning av hiv er gratis for de som oppholder seg i Norge.

Vi har også tett samarbeid med flere lavterskel testklinikker i Oslo hvis det føles tryggere. Kontaktopplysninger finner dere på nettet: Sjekkpunkt – Helseutvalget, HivNorgeAksept - senter for alle berørt av hiv - Kirkens Bymisjon, Prosentret, Hepatitt C-klinikken - Behandling og tjenester - Oslo kommune. De som tester positivt på hurtigtest der får oftest drop-in time hos oss dagen etter.

Ta kontakt - vi er klare til å bistå!​​

Hiv og nasjonalt kvalitetsregister

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) er i ferd med å bli en realitet og dette registeret kan du lese mer om på hjemmesiden: Norsk kvalitetsregister for hiv | Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

I løpet av 2022 og 2023 vil vi spørre om ditt samtykke til å rapportere noen data fra vårt eget lokale kvalitetsregister til det nasjonale. Det er veldig få variable dette gjelder. I tillegg får det et spørreskjema om hvordan du har det. Dette du vil få på mobilen hver gang du kommer til årlige blodprøver. ​

HivNorge

HivNorge er en pasientorganisasjon for alle som lever med hiv, og de er tilgjengelig for spørsmål, bistand og samtaler. HivNorges samtaletilbud er for alle som selv lever med hiv eller er berørt av hiv, benytter PrEP eller er skeiv og bruker rusmidler. Alle ansatte, tillitspersoner og frivillige har taushetsplikt. 

På hjemmesiden finner du informasjon om hiv og Covid-19 på flere språk. HivNorge kan nås via telefon (+4721314580), mail (post@hivnorge.no), Messenger, Facebook og Skype.

HivNorge

Aksept

Aksept – senter for alle berørt av hiv, Kirkens bymisjon, er tilgjengelig på telefon hvor de svarer på spørsmål, gir veiledning og har tid til samtale. Aksept har erfarne helsepersonell og ansatte som gir veiledning på følgende språk: norsk, engelsk, amharisk, tigrinja, swahili, fransk, gresk og urdu. Aksept har egen hjemmeside og facebookside og kan kontaktes på firmapost.aksept@bymisjon.no 

Aksept

Påfyll av lungebetennelse-vaksine: 

Alle med hiv som følges opp av oss, har fått tilbud om pneumokokkvaksine allerede de første ukene etter hiv-diagnosen. Hvis du ble vaksinert med 2 doser den gangen, trenger du ikke påfyll etter det (se hivfag.no). Sjekk MineVaksiner.no. I desember 2020 sjekket vi journalen til de av dere som er over 65 år. De som manglet pneumokokkvaksine, ble innkalt til vaksinering. 

Hiv og benskjørhet​​

Hvis du går til kontroller for hiv hos oss, og er over 50 år (kvinne) eller 60 år (mann), vil du i 2021 bli satt opp med en 60 minutters konsultasjon hos din faste sykepleier neste gang du skal ta blodprøver. Sykepleieren vil da kartlegge din risiko for benskjørhet og brudd ved hjelp av FRAX score , et eget spørreskjema og noen få ekstra blodprøver. Hvis kartleggingen tilsier at du har økt risiko for benskjørhet vil du bli henvist til DEXA scan ved ortopedisk avdeling, Ullevål. Videre oppfølging gjøres i samarbeid med den faste legen din her hos oss. Hvis du ønsker det da, alt dette er helt frivillig.​

Hiv og ​Covid-19

Man har holdepunkter for at hivpasienter med  redusert immunforsvar (CD4 under 350) kan ha noe øket risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19. Dette gjelder få av de 1800 pas som følges opp hos oss. For å være på den sikre siden bør du uansett være påpasselig med å følge de til en hver gjeldende råd fra helsemyndighetene, inklusive koronavaksinering. Hold deg oppdatert via  Folkehelseinstituttet sine hjemmesider med informasjon om risikogrupper

Sist oppdatert 08.02.2023