Når kvinner får hjerteinfarkt

Den største dødsårsaken blant kvinner i Norge i dag er hjerte- og karsykdommer. Det er viktig å være klar over symptomene.

Mange uvitende om at symptomene på hjerteinfarkt hos kvinner kan være mer atypiske enn hos menn.
- Istedenfor brystsmerter kan kvinnene ha smerter andre steder, som f. eks. ryggsmerter, magesmerter eller smerter diffust i hele kroppen, forteller forsker på hjertemedisinsk avd. på Oslo universitetssykehus, Sigrun Halvorsen.
Kvinner er også gjennomsnittlig eldre enn menn når de rammes av første hjerteinfarkt. Dette har i mange tilfeller resultert i en forsinket diagnosering og behandling av hjerteinfarkt hos kvinnene som blir rammet.

Bedre langtidsoverlevelse

Ferske resultater fra OUS, avd. Ullevål viser at langtidsoverlevelsen hos kvinner som har gjennomgått hjerteinfarkt i dag er like god som hos menn, og i noen tilfeller også bedre. (Klikk her for å lese abstraket av forskningen, publisert på American Heart Association). Halvorsen sier at dette kan være resultat av økt bevissthet på symptomene hos kvinner og at man er blitt bedre på behandling.
- Men det er fortsatt viktig å ha fokus på at kvinner med hjerteinfarkt kan ha noe annerledes og mer diffuse symptomer enn menn, og sørge for at kvinner får like god behandling som menn, poengterer Halvorsen.

Innslag på NRK P1+

8. mars 2016 fortalte Sigrun Halvorsen om hjerteinfarkt hos kvinner på NRK Østlandssendingen. Innslaget kan du høre her:
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen#t=1h32m35s

Her kan du lese mer om forskningene:

  • Gender Differences in Management and Outcome of Acute Myocardial Infarctions Treated in 2006–2007
  • Symptomer og diagnostikk av koronarsykdom hos kvinner
Sist oppdatert 17.10.2016